Ajatuksia HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelmasta

Kunnallisvaalien lisäksi olen tänä syksynä ehdolla myös Helsingin Yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa. Meillä on ollut perussuomalainen lista Helsingin edarivaaleissa jo pari kertaa aiemmin ja tällä kertaa vaaleihin lähdetään neljän ehdokkaan voimin.

Lueskelin tuossa erilaisia HYY:n ohjelmia ja kannanottoja ja eteen sattui myös ylioppilaskunnan yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma herätti muutamia kysymyksiä.

Sukupuolta käsittelevässä luvussa 5 sivulla 17 todetaan seuraavaa:

”Ihmiset määritellään syntymässä naiseksi tai mieheksi heiltä lupaa kysymättä. Sukupuolella tarkoitetaan kunkin ihmisen omaa sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua, ei siis pelkästään syntymässä määriteltyä juridista sukupuolta. Tämä identiteetti kehittyy iän myötä. Sukupuoli-identiteetti voi olla muukin kuin nainen tai mies.”

Mikäs siinä, tulkintahan se on tuokin. Kun suunnitelmaa lukee eteenpäin seuraavalle sivulle, todetaan taas sukupuolten tasa-arvosta seuraavaa:

”Ylioppilaskunnan hallinnossa pyritään siihen, että eri sukupuolet ovat tasapuolisesti edustettuna. Jotta tämä voisi toteutua myös HYY:n hallituksessa, ryhmiä neuvotaan ja rohkaistaan ottamaan sukupuolinäkökulma huomioon hallitusneuvotteluissa. Edustajistovaalien ehdokaslistoille toivotaan eri sukupuolta olevia – ja muutenkin moninaisia  – ihmisiä. Lisäksi HYY toivoo, että ryhmissä muistetaan sukupuolinäkökulma HYY Yhtymän opiskelijaedustajapaikkoja jaettaessa.”

Sukupuolikiintiöt, kuten kiintiöt ylipäätäänkin, ovat usein ongelmallisia kysymyksiä. Toisaalta pitäisi tehtäviin valita päteviä ja motivoituneita ihmisiä, mutta esimerkiksi sukupuolen nähdään välillä ajavan ohi näiden kriteerien.

HYY:n tapauksessa sukupuolikiintiökysymys saa jo täysin uuden ulottuvuuden, kun ylioppilaskunta hylkää perinteisen biologiaan perustuvan sukupuolimääritelmän. Kysymys herää siitä, miten sukupuoli voidaan HYY:n halutulla tavalla ottaa huomioon, jos se perustuu täysin yksilön kokemukseen sukupuolestaan.

Pitäisikö valintatilanteessa ehdolla olevien esimerkiksi ilmoittaa joku prosenttiluku, mikä kertoo, kuinka vahvasti he kokevat olevansa miehiä tai naisia? Miten taas täysin mies-nais-akselin ulkopuolella olevien kanssa tulisi menetellä tasapuolisen edustuksen kannalta? Entä miten varmistetaan, ettei kukaan ilmoita kiintiöpaikan toivossa sukupuolikokemuksestaan vilpillisesti vääriä tietoja?

Olisikohan nyt korkea aika saada muutama perussuomalainen mukaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan päätöksentekoon, niin pahimmat ylilyönnit saataisiin karsittua ylioppilaskunnan ohjelmista jo valmisteluvaiheessa?