Periaatteet

 

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Laajamittaiset muuttoliikkeet ovat vakava uhka Suomelle ja Euroopalle. Huonosti hoidettu maahanmuutto on uhka niin julkisen talouden rahoitukselle kuin yhteiskunnassa vallitsevalle turvallisuudelle. Laajat muuttoliikkeet uhkaavat tuoda mukanaan monenlaisia kulttuurillisiin kysymyksiin ja arvoihin liittyviä ristiriitoja. Pahimmillaan vallitsevan kehityksen myötä suomalaiset jäävät alue alueelta vähemmistöksi omassa maassaan. Maahanmuuttopolitiikkaan voidaan onneksi vaikuttaa poliittisin päätöksin, jos poliittista tahtotilaa vallitsevan kehityksen pysäyttämiseen on.

LUE LISÄÄ

Itsenäisyyden puolesta

Liika vallan keskittäminen ylikansalliselle tasolle uhkaa sekä demokratiaa että Euroopan dynaamisuutta. Demokratia, eli kansanvalta, toimii parhaiten kansallisvaltion tasolla. Euroopan elinvoimaisuuden taustalla on taas perinteisesti ollut vallan hajautuminen ja valtakeskusten välinen kilpailu. Euroopan unionin pyrkimys keskittää kaikki valta Brysseliin ja Strasbourgiin uhkaa Euroopan elinvoimaisuutta.

LUE LISÄÄ

Talous kuntoon

Suomessa on erittäin kova verotus, mutta yhä useampi ihminen ei koe saavansa verovaroille vastinetta. Verojen korottamisen sijaan olemassa olevat resurssit pitäisi laittaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin asioihin ja leikata kaikesta turhasta, toissijaisesta ja haitallisesta – esimerkiksi haittamaahanmuutosta, ylisuurista investoinneista ja liian kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta.

LUE LISÄÄ