Itsenäisyyden puolesta

Liika vallan keskittyminen ei ole koskaan johtanut hyvään. Euroopan unioni on kansalaisten kasvavasta kritiikistä huolimatta kulkemassa silti kohti tiiviimpää liittovaltiota. Tämä tarkoittaa Suomen kansallisen päätöksentekovallan vähenemistä ja sitä, että vallan jatkuva keskittäminen syö koko Euroopan elinvoimaisuutta.

Suomen tulee pitää kiinni kansallisesta itsenäisyydestä ja seurata Iso-Britannian esimerkkiä ja palauttaa päätöksentekovalta Suomen asioista suomalaisille. Valtio on kansalle luonnollinen ylin päätöksenteon taso. Kaupankäyntiä varten ei tarvita ylikansallisia liittovaltioita ja Suomi voi tehdä toisten itsenäisten valtioiden kanssa tarvittavia sopimuksia ilman maamme itsenäisyyttä rajoittavaa ylikansallista hallintoa.

Euroopan dynaamisuus on omalta osaltaan perustunut siihen, että maanosassa on ollut kilpailevia valtakeskuksia. Hallinnon alalla pätee osaltaan sama logiikka kuin markkinoilla – kilpailu luo tehokkuutta. Kun itsenäiset valtiot saavat määrätä omasta verotuksestaan ja muusta lainsäädännöstä, niin tuloksia voidaan vertailla, muut valtiot voivat ottaa mallia hyvistä käytännöistä ja samoja virheitä ei tarvitse tehdä useamman kerran. Kun Eurooppa Portugalista Suomeen pyritään Euroopan unionissa puristamaan samaan muottiin yhteneväisillä säännöillä, menetetään tämä vallan hajautuksen tuoma etu.

Samat vallan hajauttamisen edut toimivat myös kuntatasolla. Kuntia ei tule pakkoliittää yhteen ja kuntien tehtäviä ei pidä liikaa säännellä ylhäältäpäin, tai eri toimintamallien vertailu ja kehitys kärsii. Espoo on saanut viime vuosina torjuttua sekä kuntaliitossuunnitelmat pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa, että metropolihallintohankkeen, joka olisi lisännyt turhaa hallintoa. Espoon tulee jatkossakin puolustaa kaupungin itsenäisyyttä ja esittää vastalauseensa kuntien tehtävien säätelemiseen ylhäältäpäin.

Ihmisten sananvapautta pyritään rajoittamaan nykyään huolestuttavissa määrin. Varsinkin maahanmuuttoa käsittelevää keskustelua pyritään hillitsemään lainsäädännön kautta, joka rajoittaa sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua ja tiedonvaihtoa. Saksassa laki vaatii sosiaalisen median alustoja poistamaan ”vihapuheeksi” katsotun materiaalin kymmenien miljoonien eurojen sakon uhalla. Samanlaisen lainsäädännön tule Suomeen pitää ehdottomasti estää.