Tehokkuutta yhtiöittämisellä

Espoon kaupunki kamppailee talousvaikeuksien kanssa. Menoja tulee vähentää, tai edessä on velkaantumisen jatkuminen ja verojen nouseminen.

Säästöjä ja toiminnan tehostamisen kohteita etsittäessä on kaikki kivet käännettävä. Yksi ilmeinen tehottomuutta aiheuttava tekijä ovat kaupungin liikelaitokset.

Varsinkin teknisen rakentamisen ja ylläpidon palveluita tuottava Espoon kaupunkitekniikka-liikelaitos on osoittautunut kilpailukyvyttömäksi verrattuna yksityisellä sektorilla toimiviin kilpailijoihin. Kadunrakentamisessa Espoon kaupunkitekniikka-liikelaitoksen hinnat ovat liikelaitoksen oman selvityksen mukaan 21-49 % korkeammat kuin yksityisillä toimijoilla ja katujen ylläpidon osalta liikelaitos laskuttaa kaupungilta kaksinkertaisen hinnan yksityisiin toimijoihin nähden.

Liikelaitosmallin on arvioitu maksavan kaupungille yksin katujen rakentamisen ja ylläpidon osalta vuosittain noin kymmenen miljoonaa euroa, verrattuna siihen, jos kaikki katujen rakentaminen ja ylläpito tilattaisiin yksityisiltä toimijoilta.

Selitystä liikelaitoksen korkeammille hinnoille voidaan hakea kalliista toimitiloista tai yksityistä sektoria paremmista työehtosopimuksista, mutta pohjimmiltaan ongelma on se, että liikelaitos ei  ole vapailla markkinoilla toimiva yritys eikä se saa myydä palveluita kuin kaupungille ja toisaalta  se tietää, että kaupungilta tulee varmasti tilauksia hinnasta ja laadusta riippumatta.

Esimerkiksi Turussa kaupungin tekniset palvelut on yhtiöitetty ja sitä kautta on saavutettu toiminnan tehostumista, kun uusi yhtiö on joutunut alkamaan kilpailla muiden yksityisten toimijoiden kanssa kaupungin tilauksista.

Espoon pitäisi ottaa oppia muiden kaupunkien kokemuksista ja aloittaa liikelaitosten kriittinen tarkastelu.