Maahanmuuttajien integraatiopolitiikka harhateillä

Vieraskielisen väestön nopeasta kasvusta on uutisoitu paljon viime aikoina.

Espoon väestönkasvusta vieraskielisen väestön osuus on tällä hetkellä noin 75 prosenttia. Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 neljännes pääkaupunkiseudun asukkaista on maahanmuuttajataustaisia.

Kasvavaa maahanmuuton määrää tulee kontrolloida tarkemmin, mutta myös monikulttuurisuuspolitiikassa tarvitaan täyskäännös.

Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä, perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta, uuden monikulttuurisuusohjelman. Kaupungin monikultturistiseen linjaan kuuluu muun muassa maahanmuuttajien oman kielen opettaminen koulussa ja kulttuuripalveluiden tarjoaminen mahdollisimman monelle maahanmuuttajalle tämän omalla äidinkielellä.

Monikulttuurisuuspolitiikkaan kuuluu niin ikään positiivinen syrjintä kaupungin rekrytoinneissa ja erikoisimpiin maahanmuuttajien integrointikeinoihin kuuluu muista eriytettyjen liikuntapalveluiden tarjoaminen maahanmuuttajille.

Vallitseva maahanmuuttajien kulttuurin säilyttämistä tukeva monikultturismi on poliittinen valinta.

Monissa maissa lähtökohtana on se, että maahanmuuttajille tarjotaan samat palvelut kuin kantaväestöllekin.

Mihin on unohtunut periaate ”maassa maan tavalla”? Kuinka moni ulkomaille muuttava suomalainenkaan odottaa uuden kotimaan veronmaksajien rahoittavan hänen suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin harrastamisen?

Vallitseva monikultturistinen politiikka hajottaa suomalaisen yhteiskunnan yhtenäisyyden ja on karhunpalvelus maahanmuuttajien integraatiolle yhteiskuntaan.

 

Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 12.11.2014