Maahanmuuton ongelmista on puhuttava avoimesti

Valtuutettu Abdirahman Ali ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Maria Guzenina ovat nostaneet Länsiväylässä esiin ”vihapuheen” olevan kasvava ongelma Espoon kaupunginvaltuustossa. Etenkin allekirjoittaneen valtuustopuheisiin on viitattu asian käsittelyn yhteydessä.

Perussuomalaiset ovat kuluvalla valtuustokaudella nostaneet toistuvasti esiin maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä ongelmia.

Olemme nostaneet esiin kuinka humanitaarisen maahanmuuton myötä saamme Suomeen ihmisiä, jotka ovat huomattavasti enemmän edustettuina palveluiden käyttäjinä ja tulonsiirtojen saajina kuin veronmaksajina.

Olemme nostaneet esiin, että tietyt maahanmuuttajaryhmät ovat huomattavasti yliedustettuina rikosten tekijöinä.

Olemme nostaneet esiin, että monikulttuurisuus tuhoaa yhteiskunnan sosiaalista pääömaa, ihmisten luottamusta toisiinsa ja on syynä suureen osaan maailman konflikteista ja sisällissodista.

Olemme lisäksi esittäneet, että maahanmuuttajien oman kulttuurin- ja kielen verovaroin tukeminen pitäisi lopettaa ja maahanmuuttajien integroimiseen suunnatut varat tulisi suunnata maahanmuuttajien paluumuuton edistämiseen.

Tämä on ilmeisesti valtuutettu Alin ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Guzeninan mielestä ”vihapuhetta”.

Koko puhe ”vihapuheesta” tuntuukin olevan vain yritys syyllistää suomalaisia monikulttuurisuuden ongelmista ja vaientaa asiasta käytävää keskustelua.

Voin vakuuttaa, että tulen jatkamaan valtuustossa edellä mainittujen asioiden esille nostamista ja tavoitteiden edistämistä niin kauan kuin äänestäjät antavat tälle työlle tukensa.

Simo Grönroos

kaupunginvaltuutettu (ps)

Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 15.3.2017